Pokud chcete létat, potřebujete k tomu aparát, který Vás nejenom dostane do vzduchu, ale umožní Vám ve vzduchu nějakou dobu setrvat a poté by Vás měl bezpečně dostat na zem. Odpradávna člověk vymýšlel způsob, někdy horší, někdy lepší,  jak se vyrovnat ptákům. Pomineme-li stroje lehčí vzduchu (tzv. aerostaty) a padákové nebo závěsné kluzáky, pak ultralight nabízí nejlevnější přístup k létání, při zachování stejné, ne-li vyšší úrovně komfortu ve srovnání s většími letadly. Náklady na pořízení i samotný provoz letounu jsou zlomkem toho, co byste museli zaplatit za provoz většího letadla. Při stejných nákladech tak na ultralightu nalétáte dvakrát až třikrát více hodin než na velkém letadle. Často jsme dotazováni na hlavní rozdíly mezi UL  a „velkým“ letadlem. Shrňme si ty nejzákladnější:

 

 

 

 

 

 

 

Výhody:

  1. Cena- a to jak za nákup letadla nebo za jeho pronájem se ani zdaleka neblíží ceně za „velký“ letoun.
  2. Výkonnost- Moderní ULL jsou často daleko výkonější než například Cessna 150,172 a to hlavně díky výkonným motorům Rotax.

Délka plochy potřebné pro vzlet i přistání. S „ÚeLkem“ můžete létat z 200m dlouhé loučky za domem.

Vybavení- ULL jsou často daleko lépe vybavené než letadla větší. (GPS navigace, digitální přístrojový panel EFIS,sekundární odpovídač radaru,palubní počítač, atd…)

Záchraný padákový systém- Do ULL je možné snadno zabudovat záchranný padákový systém, který posouvá bezpečnost  daleko před „velká“ letadla. S trochou nadsázky se dá říci, že se jedná o katapultovací systém používaný piloty stíhaček, avšak s tím rozdílem, že až do okamžiku dosednutí na zem zůstáváte i s Vašimi zavazadly v letadle. To oceníte na zemi-máte k dispozici mobilní telefon, doklady, peněženku, náhradní oblečení pro případ nepřízně počasí atd.

Hustá síť ploch určených pro vzlety a přistání ultralehkých letadel. S ultralehkým letounem máte daleko větší možnosti odkud můžete vzlétnout a kde přistát, UL ploch je daleko více než letišť, kam mohou přistávat „velká“ letadla.

Stoupavost- UL letouny mají díky příznivému poměru hmotnosti a výkonu obrovskou stoupavost, 5-9m/s – (daleko větší než např. rozšířená Cessna 172 nebo Zlin 142). To nejenom zkracuje dobu potřebnou k nastoupání do cestovní letové hladiny, ale umožňuje zejména během vzletu rychle nabrat bezpečnou výšku v případě, že je ve směru našeho startu překážka (vysoké stromy, kopec, budovy apod.).

Nevýhody:

  1. Omezení počtu pasažérů, v ULL může být pouze jeden pilot a jeden pasažér. Toto omezení vyplývá z max. povolené vzletové hmotnosti (MTOW) , která u ultralightů činí 450, resp. 472,5kg*
  1. Zákaz letů podle přístrojů (IFR). S UL letadlem lze uskutečnit let pouze tehdy, je-li horizontální dohlednost alespoň 5km (1,5km v mimořádných případech).

*(dne 22. listopadu 2010 byla v částce 116 Sbírky zákonů uveřejněna vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška ustanovuje novou kategorii ELSA (Experimental Sport Light Aircraft), ve které může MTOW letadla dosahovat až 600kg. Více informací najdete na webu Letecké amatérské asociace: