PILOTNÍ VÝCVIK

ROZHODNUTÍ STÁT SE PILOTEM-NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK.

Pokud Vás zajímají letadla a létání a toužíte po tom, stát se pilotem a téměř volně létat nejenom po ČR, ale po celé Evropě , tak Vám vřele doporučujeme objednat si vyhlídkový let po krásách severních Čech (délku letu si zvolíte sami), nebo zkusit být „pilotem na zkoušku“, což je let, při kterém si vyzkoušíte na vlastní kůži co obnáší pilotáž letadla. Sami tak zjistíte, jestli na to máte a veškeré hodiny v rámci těchto letů Vám budou započítány do reálného pilotního kurzu, v případě, že se tak rohodnete. Ale věřte, že budete po všech směrech nadšeni a pocity z letu dalece předčí Vaše očekávání. Rozhodnutí je zcela na Vás, ale pokud si to nevyzkoušíte, nebudete vědět oč přícházíte. Nejen po celou dobu výcviku, ale i po něm se Vám budeme plně věnovat a především preferujeme plně profesionální avšak příjemný a kamarádský přístup ke všem bez ohledu na věk.

 

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA BUDOUCÍHO PILOTA ULTRALEHKÉHO LETADLA

Základním předpokladem pro získání pilotní licence je lékařská prohlídka u leteckého lékaře a potvrzení o zdravotní způsobilosti do Vašeho osobního listu pilota – žáka. Tuto prohlídku Vám bez problémů zajistíme kvalifikovaným, určeným leteckým lékařem. Cena takové prohlídky je cca 500-700,- a trvá max. 30 minut. Platnost lékařské prohlídky je 5 let do věku 30 let. Podovršení věku 30 let je nutné prohlídku absolvovat periodicky každé 2 roky.

 

OMEZENÝ/VŠEOBECNÝ PRŮKAZ RADIOTELEFONISTY POHYBLIVÉ LETECKÉ SLUŽBY.

Pro žáky a piloty je tento průkaz velmi důležitý, protože je poté opravňuje k radiokomunikaci v rámci letectví. Předpokladem pro získání průkazu je absolvování zkoušky na ČTU – Českém telekomunikačním úřadu v Praze. Zkouška se pořádá v pravidlených turnusech. Platnost průkazu je 5 let. Zkouška Vás bude stát 500,- Kč a další prodloužení po 5 letech 200,- Kč. Pozn. Nezapomeňte si tento průkaz prodloužit před jeho expirací, jinak jdete na zkoušku znovu. Přípravu na zkoušku s Vámi velice rádi prodiskutujeme a věřte, že budete 100% připraveni ji bez problémů zvládnout.

 

POVINNÉ POJIŠTĚNÍ PILOTA.

Aby jste mohli létat, je nutné si sjednat povinné pojištění proti škodám na majetku. Toto pojištění Vám rádi zajistíme, povinná pojistka nepřesahuje 3.600,- Kč na rok pro Českou i Slovenskou republiku. Pilot-žák je povinnen mít sjednané takovéto pojiště nejpozději však do jeho prvního sólo letu. Ve výcviku prvního sóla není pojištění nutné.

 

TEORETICKÁ PŘÍPRAVA PILOTA ULTRALEHKÉHO LETADLA.

Teoretická příprava je začatkem celého koloběhu nutného k tomu, abyste se stali pilotem. Získáte zde potřebné znalosti v plném rozsahu 45 hodin, tak abyste zvládli teoretický test z předmětů ale zejména proto, abyste byli schopni pochopitna jakém principu letadlo funguje, včetně omezení přírodními zakony, které nelze obejít. Dozvíte se množství informací v oblastech Aerodynamika a mechanika letu, Stavba a konstrukce letadel, Letecké postupy a předpisy, Letecké navigace, Meteorologie, Motory, Vrtule, Přístroje a také Spojovací předpis, dle platné osnovy UL 3. Jedná se o na první pohled velké množství informací, ale není třeba se toho obávat, velkou část z učiva jste probírali už na základní a střední škole. Jednoduše řečeno: na to abyste úspěšně složili teoretické zkoušky nemusíte mít dva doktoráty.

 

PRAKTICKÝ VÝCVIK – KONEČNĚ LÉTÁNÍ – REŽIMY LETU.

Po absolvování minimálně 21 hodin teoretické přípravy přijde konečně onen kýžený den, kdy konečně usednete s intruktorem do letadla na sedadlo pilota a vydáte se do nekonečné modři oblohy a volnosti. Zde budete absolvovat vše podle osnovy základního výcviku pilota UL letadla, která je rozdělena podle druhů režimů do min. 21 praktických cvičení. Minimální nálet do praktické zkoušky je 14 hodin 35 minut s instruktorem a 5 hodin a 25 minut v obsazení sólo. Při letu sólo musíte vlastnit platný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby. Minimální celkový nálet před praktickou zkouškou je 20 hodin letu a 112 startů a přistání.Podrobnou osnovu naleznete v sekci „Dokumenty“.

Při praktickém výcviku si osvojíte všechny předletové, letové a poletové procedury a režimy letu ve všech jeho fázích. Jejich osvojením a dodržováním přispíváte významnou měrou k celkové bezpečnosti letu. Při pilotním výcviku budeme také využívat v rámci výuky (letecký instruktor) metodiku výcviku v aktualizované verzi od Františka Kdéra V-PL-4 s využitím na některé procedury a režimy letu s návazností na osnovu UL 3.

 

TEORETICKÁ ZKOUŠKA PILOTA ULTRALEHKÉHO LETADLA.

Teoretickou zkoušku je možné absolvovat kdykoliv během celého výcviku, ale nejdříve po prvním samostatném letu (tzv. sólo). Platnost této zkoušky je 180 dnů. Tuto zkoušku provádí vždy pověřený letecký inspektor pro ultralehká letadla.

 

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA PILOTA ULTRALEHKÉHO LETADLA.

Tato zkouška se provádí až po úspěšném absolvování teoretické zkoušky opět pověřeným inspektorem UL a to v rozsahu celé osnovy výcviku, kdy jste hodnocení za režimy, postupy, radiokomunikaci, leteckou navigaci a techniku pilotáže.

 

A KONEČNĚ VYSNĚNÝ PILOTNÍ PRŮKAZ UL.

Po zdárném složení zkoušek se stáváte držitelem pilotní licence, ale tím nic nekončí a ba naopak právě začíná. Dle zákona se stáváte skutečným pilotem až po celkovém náletu 50 hodin. Do této doby nesmíte na palubu letadla brát žádné osoby – nepiloty. Doporučujeme si zbývající hodiny do celkového počtu 50 nalétat s Vašim instruktorem jako kondiční lety nebo můžete absolvovat lety v obsazení sólo. Přítomnost instruktora samozřejmě není podmínkou, umožní Vám však lepší sžití s letounem nebo „vypilování“ případných mezer v pilotáži.

 

KVALIFIKACE ŘÍZENÉ LETY VFR TZV. ŘL VFR.

Tuto kvalifikaci mohou získat piloti s již platnou licencí. Bez této kvalifikace není možný let z/na řízená letiště (Praha Ruzyně, Karlovy Vary, Brno, Ostrava apod.) ale ani průlet řízenými okrsky CTR v okolí těchto letišť. Vzhledem k tomu, že celý výcvik budete absolvovat v blízkosti mezinárodního letiště, tak budete mít tyto znalosti a zkušenosti v malíčku a nic Vám nebrání v tom, si po vydaní pilotního průkazu tuto kvalifikaci připsat po složení praktických zkoušek v rozsahu 4 hodin. Garantujeme Vám, že budete perfektně připraveni již během klasického výcviku. Poté Vás již nic neomezuje a můžete létat téměř kamkoliv a bez limitů.

 

KOLIK VÁS TO CELÉ BUDE STÁT ?

Velmi často kladená otázka, možná nejčastější. Avšak na jednoduchou otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Vše záleží na mnoha faktorech jako jsou přistávací poplatky, doba letu v CTR ale především na Vás samotných a na tom jak Vám půjdou ve výcviku všechny povinné režimy dle předepsané osnovy. Na co jednomu stačí hodina tréninku, na to může jiný potřebovat hodiny dvě, někdo třeba i čtyři. Razíme politiku minimálních nákladů pro naše žáky, ale v žádném případě ne na úkor bezpečnosti! Za zvládnutý považuje instruktor úkon teprve tehdy, je-li si stoprocentně jistý tím, že ho žák zvládá s jistotou a za jakýchkoli podmínek. Obecně lze říci, že výcvik pilota nepřesahuje hranici 100.000,- Kč včetně teoretické přípravy a kvalifikace Řízených letů VFR. Většinou ale zůstávají náklady na výcvik u nás hluboko pod touto částkou. U nás není nutné skládat předem plnou částku ani jakékoliv zálohy, ale můžete dle potřeby Vaše létání financovat průběžně dle Vašich možností nebo zaplatit pouze za každý jednotlivý let.

 

V KOLIKA LETECH SE MŮŽU STÁT PILOTEM ?

Pilot-žák může být zařazen do výcviku po dovršení 15 let věku. Vydání pilotní licence a samostatné lety sólo může absolvovat nejdříve po dovršení 16 let. Takový pilot-žák musí mít písemný souhlas obou rodičů nebo zákonných zástupců, který prověřuje jeho letecký instruktor.